مشخصات یک پسر خوب

 1- پسره خوب تنهایی میره سینما وپارک

 ٢-یه پسره خوب بعد از تک زنگ سراغه تلفن نمیره

 ٣- یه پسره خوب وقته برگشتن به خونه ماشینش بوی اُدکلنه زنونه نمیده

۴-یه پسره خوب تو کلاسّه دانشگاه تا شعاع 3 متری هیچ خانومی نمیشینه

 ۵- یه پسره خوب پس از اتمام صحبت گوشی تلفنو بوس نمیکنه

 ۶-یه پسره خوب وقتی میاد خونه قرمزیه رُژه لب رو صورتش دیده نمیشه

 ٧-یه پسره خوب بعد از شنیدن اسم جنّیفر لپز استغفرالله میگهنیشخند

/ 1 نظر / 8 بازدید