دنیا عوض شده

.

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ

دست تمنایی به سویم درازکرد خالی ترازتمامی آرزوهای کودکانه

دنیا عوض شده است کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق

0

/ 4 نظر / 37 بازدید
هم نفس

دنیا را بد ساخته اند...................

مهلا

عشق کجا بود به نظر من عشق بزرگترین دروغ دنیاست[وحشتناک]

محمد

واقعا هم دنیا عوض شده ها