آیا تا به حال اینطوری به مادرتون فکر کرده اید؟

آیا می دانید بدن انسان می تونه تا ۴۵ واحد درد رو تحمل کنه

اما زمان تولد، یک زن تا ۵۷ واحد درد رو احساس می کنه ؟

این معادل شکسته شدن همزمان ۲۰ استخوانه !

مادرتون رو دوست داشته باشید ! لبخند

/ 0 نظر / 10 بازدید