جــــای تو خـــــــالیست

تا چشم کار میکند جــــای تو خـــــــالیست ...

.


/ 7 نظر / 21 بازدید
رها تنها

مرا همچون تک تک آدمهای دوربر خودت نگاه کن ‘ همه دل نگرانی هایم مثل تمام زنهایی است که تو میشناسی ‘ شاید کمتر ‘ شاید بیشتر ‘ دل نگرانی هایی که گاهی مرا تا سرحد بیخود شدن میبرد وگاهی هم باز نمی گرداند ‘ از نبودنت میترسم واز بودنت دلهره دارم ‘ وباز هم میمانم میان بودن ونبودن تو ‘ ای کاش میشد 000

رها تنها

تا چشم کار میکند جای توخالیست 000 تی بلا میسر

فروغ خاموش

ای شیطون !!!جای کی خالیست؟؟؟[سوال][نیشخند][نیشخند] خوب یی چیزی بذو پرش کن...[نیشخند][نیشخند]

پرستو

"بعدا به هرکی میشه گفت منظورم تو بودی " [تعجب][تعجب][تعجب] شمام آره؟؟؟؟[ابرو]

مونا

قشنگیش به همینه بعدا به هرکی مشه گفت منظورم تو بودی تو اینطوری هستی؟ چه بی مرفت[دلشکسته]