یکی دخترا یکی .....

یکی دخترا مهربونند یکی خرس مهربون

یکی دخترا قشنگ راه میرند یکی تنسی تاکسی۲

یکی موهای دخترا قشنگه یکی آنه شرلی

یکی خونه شما (دخترا ) قشنگه یکی خونه مادربزرگه

یکی دخترا سفیدند یکی سفید برفی

یکی گوشهای دخترا قشنگه یکی گوشهای زیزی گولو

یکی دخترا خوشگلند یکی پلنگ صورتی

یکی دخترا زبلند یکی ملوان زبل

یکی من و دخترا با هم خوبیم یکی تام وجری

/ 4 نظر / 12 بازدید
کیمیا

یکی تو راست میگی یکی چوپان دروغگو!!!

کیمیا

در ضمن اگر بامن (دخترا)نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا (دخترا)بشکست لیلی! پس اینکه همش از دخترا مینویسی جمله آخرت رو نقض میکنه

نسيم

چشم نخوري ! به مامان جونت بگو حتما برات اسفند دود كنه حتما خيلي هم پسر نمكيشو دوست داره؟!

نيلوفر

من از چوپانه دروغگو راستگوترم توام هستییا کمتری؟![زبان][خنده][قهقهه]