---آخر خط این دنیا---

.

خدایا !

می خواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم ، دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد رفیق . . . !!!

 

                                                                          گویا دارم به ایستگاه آخر میرسم

.

/ 7 نظر / 26 بازدید
طنین

ارزویم این است که خدا روزی بیاید و بگوید: این دنیا فقط یک بازی ساده بود....ناراحت که نشدی؟؟؟!!!

مونا

عاشق آنم که گویی من تو راخواهم در این اندوه شب دست بر مویم کشی وبوسه بر رویم زنی تا که من قربانی شهد نگاه تو شوم [گل] SM[قلب]

فروغ خاموش

[گل]دروود این پست های غمناک چیه اخیرا میزاری رفیق؟[ناراحت]

mobin khan

پیش از آنکه واپسین نفس را بر آرم پیش از آنکه پرده فرو افتد پیش از پژمردن آخرین گل برآنم که زندگی کنم ، بر آنم که عشق بورزم ، بر آنم که باشم در این جهان ظلمانی ، در این روزگار سرشار از فجایع ، در این جهان پر از کینه نزد کسانی که نیازمند منند ، کسانی که نیازمند ایشانم ، کسانی که ستایش بر انگیزند تا دریابم ، شگفتی کنم ، بازشناسم که ام ، که می توانم باشم ، که می خواهم باشم ، تا روزها بی ثمر نمانند ، ساعت ها جان یابند ، لحظه ها گرانبار شوند هنگامی که می خندم ، هنگامی که می گریم ، هنگامی که لب فرو می بندم در سفرم به سوی تو ، به سوی خود ، به سوی خدا ، که راهیست ناشناخته ، پرخار ، ناهموار ، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهاده ام و سر باز گشت ندارم بی آنکه دیده باشم شکوفایی گل ها را ، بی آنکه شنیده باشم خروش رودها را ، بی آنکه به شگرف برآیم از زیبایی حیات اکنون من می توانم پرواز کنم ، اکنون می توانم به راه افتم ، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کرده ام

مونا

واقعا راست گفتیکه: دنیا را بد ساخته اند کسی را که دوست داری تو را دوست نمی دارد کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نمی داری اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسند و این رنج است. زندگی یعنی این .... [ناراحت]

مهلا

من که از زندگی سیرم شاید زندگی تو اسمون بهتر باشه زمین که با جهنم فرقی نداره[اضطراب]

مهلا

اخه باهوش غذا شامل زندگی هم میشه دیگه [هیپنوتیزم]