خسته ام ...!

خسته ام ...! خسته نبودنت ...! خسته از روزهایی که بی تو شب میشود و شبهایی که باز هم بی تو میگذرد تا که طلوعی و غروبی دیگر بیایند و باز هم گذر زمانها که بی تو میگذرد ...! میگذرد ...! میگذرد و باز هم میگذرد ...!

/ 1 نظر / 11 بازدید
عطی

ما همه خسته ایم...خسته از خستگی های بی پایان...من هم خسته ام...خسته