دوستی های کنسروی

این روزها کسی به خودش زحمت نمی دهد یک نفر را کشف کند, زیبایی هایش را بیرون بکشد ...   تلخی هایش را صبر کند...

آدم های امروز دوستی های کنسروی می خواهند؛ یک کنسرو که فقط درش را باز کنند بعد یک نفر شیرین و مهربان از تویش بپرد بیرون و هی لبخند بزند و بگوید حق با توست !

/ 6 نظر / 17 بازدید
مرتضی

بعضی ها به ظاهر وقتی اول وارد لیست دوستانت که میشوند چیزی با خود نمیآورند... ولی وقتی میروند همه چیز آدم را با خودشان میبرند

فروغ خاموش

ببین منو ...به رشته من یه وقت توهین نکنیا!!که من دلم از بیمارستان پره و دنبال بهونه میگردم یهو دیدی همین پستت وتوهینی که به کنسرو کردی شد یه بهونه برام که بیام یی دعوای شیرازیه درست و حسابی با شومورو بزنیم تو رگاااااااا!!!![نیشخند][نیشخند][زبان]

فروغ خاموش

[قهر][ناراحت] من خیلی خیلی دختر بدیم..خیلی خیلی بدم[ناراحت][ناراحت]

فروغ خاموش

بعدشم...4روز زیاد نیست؟؟!!! جونمو تو همین 4 روز از دماغم کشیدن !!حالا تو میگی 4 روز زیاد نیست؟؟!!!![تعجب][تعجب]

فروغ خاموش

بله جونم.. پرستو خانوم لطف کردند و خونه مارو منور کردن[لبخند]

مريم

الان وقت ندارم مطالبت رو بخونم نظر بذارم سر فرصت دوباره خيلي زود ميام به نظرم مطالبت قشنگ باشه