آنکه بـاید بـاشد و نـیـست

یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟

 برایــش صــادقـانه مـی نویـســم،

 بــرای آنکه بـاید بـاشد و نـیـست ...

.


/ 3 نظر / 22 بازدید
پرستو

و با زهم عاشقانه..... ظاهرا تو این مدت باز یه جایی یه گوشه ای ازدلتو جا گذاشتی و برگشتی[ابرو]درسته؟؟؟ [نیشخند][چشمک]