آیا شما آماده برای زندگی مشترک هستید یا خیر؟

 ٢.اگر یک سیب داشته باشید با آن چه می کنید؟

الف. نصف می کنم و با نامزدم با هم می خوریم.

ب.تقدیم نامزدم می کنم تا او بخورد و من تماشا کنم.

ج.خودم می خورم و نامزدم تماشا کند. یواش یواش هم می خورم تا دلش آب بیفته.

د. فرو می کنم تو سوراخ دماغ  نامزدم تا حساب کار دستش بیاد.٣.اگرهنگام خرید برای نامزدتان ناگهان متوجه شوید پول همراه ندارید چه کار می کنید؟

الف. از نامزدم قرض می گیرم و بعدا پس می دهم.

ب فروشنده را کتک می زنم و جنس را به زور برای نامزدم می گیرم.

ج. .فرار می کنم.

د. زنگ می زنم به مامانم گریه می کنم.۴.اگر نامزدتان روز تولد شما را فراموش کند عکس العمل شما چیست؟

الف.به باباش فحش میدم.

ب.تو غذاش تخم سوسوک می ریزم.

ج.خودم یادش می اندازم.

د.اصلا مهم نیست، حتما سال دیگه جبران می کنه. 

 

۵.اگر نامزدتان به زندان بیفتد چه کار می کنید؟

الف.کمپوت می خرم خیرات می کنم.

ب.جشن می گیرم.

ج.منتظرش می مونم حتی اگه صد سال طول بکشه تا برگرده و مهریمو پس بده.

د. برای آزادی نامزدم جنبش وبلاگی را می اندازم.۶. اگر نامزدتان شغلش را از دست بدهد چه اتفاقی می افتد؟

الف. من را هم از دست می دهد.

ب. به رئیس جمهور نامه می نویسم و برای نامزدم تقاضای کار می کنم.

ج. خطاب به "مادر شوهرم" نامه سر گشاده می نویسم و می مونم و می سوزم و می سازم.

 

د. خودم دنبال کار می گردم و خرج او را هم می دهم.٧. معیار های شما برای پیدا کردن همسر به کدام گزینه نزدیک تر است؟

الف. صورت، سیرت، ثروت

ب.پول، پارتی، پرادو

ج. تیپ، ته ریش، توسان

د. قدمت، قیمت، قسمتنتیجه آزمون: اصولا شما اگر این سوال ها رو خوندی و خواستی با این سوال ها خودت رو بسنجی، سعی کن حالا حالا ها به فکر ازدواج نباشی و مردمو بد بخت نکنی! خب؟ زبان

/ 1 نظر / 9 بازدید
shadi

بي نمك!!! من كلي هاشم اصلا جواب ندادم [زبان]