پارادکس

شب جلو تلویزیون خوابم برده بود
مامانم اومد ساعت 2 نصفه شب پتو انداخت روم بوسم کرد ، کلی هم قربون صدقم رفت

بعد موقع رفتن پامو لگد کرد، داد زدم و گفتم : اهههههههههههه پام داغون شد

جواب داد: خاک تو سرت کنن آخه اینجا جای خوابه؟

/ 4 نظر / 18 بازدید
Mahya_R

ههههههههههههههههههههههههه همه مامانا همینن

ندا

اینم جزو عــــــــــــــــــــــلاقه ی مادر هاس![خنده] چه میشه کرد؟؟؟؟؟؟؟؟[چشمک]